Partneri

Poisťovne

AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu
AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Agra poistovňa, organizačná zložka poisťovne Die Österreichische Hagelversicherung V VaG
AIG Europe Limited  (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu)
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA Services, s.r.o.
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Basler Sachversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Basler Lebensversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Coface Austria Kreditversicherung AG, organizačná zložka Slovensko
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
ČSOB Poisťovňa, a.s.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
EULER HERMES SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Generali Poisťovňa a.s.
Generali Poisťovňa a.s. odštepný závod Genertel
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Groupama životná poisťovňa, a.s.
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
MetLife Europe Limite, pobočka poisťovne z iného členského štátu
NN Životná poisťovňa, a.s
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.  

Banky

Československá obchodná banka, a. s.
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
OTP Banka Slovensko, a.s.
Privatbanka, a.s.
Sberbank Slovensko, a.s.
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s. 

Leasingové spoločnosti 

ČSOB Leasing, a.s.
Oberbank Leasing s.r.o.
Tatra - Leasing, s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
VÚB Leasing, a.s.