Partneri

Poisťovne

Agra poistovňa, organizačná zložka poisťovne Die Österreichische Hagelversicherung V VaG
AIG Europe Limited  (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu)
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Coface Austria Kreditversicherung AG, organizačná zložka Slovensko
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
ČSOB Poisťovňa, a.s.
EULER HERMES SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Generali Poisťovňa a.s.
Generali Poisťovňa a.s. odštepný závod Genertel
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
MetLife Europe Limite, pobočka poisťovne z iného členského štátu
NN Životná poisťovňa, a.s
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.  

Banky

Československá obchodná banka, a. s.
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s. 

Leasingové spoločnosti 

ČSOB Leasing, a.s.
Tatra - Leasing, s.r.o.
VÚB Leasing, a.s.