Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:

HYPOIN servis s.r.o.

Sídlo: SNP 18, Šurany 942 01

IČO: 47 456 531

Zápis: Obchodný register OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 35416/N

Zastúpený: Ján Vrančík, konateľ spoločnosti

kontakt: e-mail:  jan(zavinac)vrancik.insia.com, tel.: +421 905 819 934

WEB: http://www.hypoin.sk/


V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať zakliknutím z nasledovných možností:

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.