Dotaznik na prípravu indikatívnej ponuky financovania
Vašej nehnuteľnosti

Nasledujúce údaje poskytujete za účelom vypracovania indikatívnej ponuky financovania Vašej nehnuteľnosti. Všetky zadané údaje su spracované diskrétne a dôverne. Pokiaľ si neprajete odpovedať na niektorú z otázok, tak riadok jednoducho vynechajte. Avšak čím bude dotazník zodpovednejšie vyplnený, tým bude naša ponuka presnejšia. Vyhradzujeme si právo na prípadné ďalšie otázky, ak budú nutné k potvrdeniu ponuky z našej strany. Dotazník spracováva spoločnosť HYPOIN servis s.r.o. člen medzinárodnej siete INSIA, mail: info@hypoin.sk, tel. 0905 819 934. Neváhajte nás kontaktovať.

žiadateľ spolužiadateľ
Informácie o klientovi
meno, priezvisko, titul meno, priezvisko, titul
dátum narodenia dátum narodenia
štátna príslušnosť štátna príslušnosť
trvalý pobyt trvalý pobyt
ukončené vzdelanie ukončené vzdelanie
rodinný stav rodinný stav
počet členov rodiny počet členov rodiny
počet vyživovaných detí počet vyživovaných detí
vzťah spolužiadateľa k žiadateľovi vzťah spolužiadateľa k žiadateľovi
telefón telefón
e-mail e-mail
zmluvná viazanosť
paušal - kredit na mobil
zmluvná viazanosť
paušal - kredit na mobil
typ súčasného bývania
podnájom, vlastné, u rodičov
typ súčasného bývania
podnájom, vlastné, u rodičov
bývanie na súčastnej adrese od roku bývanie na súčastnej adrese od roku
klient banky klient banky
klient banky od roku klient banky od roku
Závislá činnosť
zamestnávateľ zamestnávateľ
adresa zamestnávateľa adresa zamestnávateľa
pozícia v zamestnaní pozícia v zamestnaní
zamestnaný od zamestnaný od
pracovný pomer pracovný pomer
čistý mesačný príjem
priemer za posledné 3 mesiace
čistý mesačný príjem
priemer za posledné 3 mesiace
čistý mesačný príjem
priemer za posledných 6 mesiacov
čistý mesačný príjem
priemer za posledných 6 mesiacov
čistý mesačný príjem
priemer za posledných 12 mesiacov
čistý mesačný príjem
priemer za posledných 12 mesiacov
nárok na hypo pre mladých (Ф hrubý príjem za 2013) nárok na hypo pre mladých (Ф hrubý príjem za 2013)
Podnikanie
príjem na účet príjem na účet
začiatok podnikania začiatok podnikania
obrat za predchádzajúci rok podnikania obrat za predchádzajúci rok podnikania
základ dane základ dane
daň daň
Iné príjmy
prenájom prenájom
rodičovský príspevok, materská dovolenka rodičovský príspevok, materská dovolenka
výživné výživné
dôchodok dôchodok
iné iné
Finančné záväzky
hypotekárny úver
spoločnosť, zostatok, splátka
hypotekárny úver
spoločnosť, zostatok, splátka
kredit. karta
spoločnosť, úverový rámec
kredit. karta
spoločnosť, úverový rámec
kontokorent
spoločnosť, úverový rámec
kontokorent
spoločnosť, úverový rámec
leasing
spoločnosť, zostatok, splátka
leasing
spoločnosť, zostatok, splátka
splátkový predaj
spoločnosť, zostatok, splátka
splátkový predaj
spoločnosť, zostatok, splátka
stavebné sporenie
spoločnosť, zostatok, splátka
stavebné sporenie
spoločnosť, zostatok, splátka
spotrebný úver
spoločnosť, zostatok, splátka
spotrebný úver
spoločnosť, zostatok, splátka
poistenie
spoločnosť, splátka
poistenie
spoločnosť, splátka
ručenie
spoločnosť, splátka
ručenie
spoločnosť, splátka
výživné (výška mesačnej splátky) výživné (výška mesačnej splátky)
exekúcie - iné zrážky zo mzdy exekúcie - iné zrážky zo mzdy
Investičný zámer
účel úveru
kúpa /stavba RD byt pozemok/ bez účelu
miesto kupovanej nehnuteľnosti
výška investičného zámeru
hodnota zakladanej nehnuteľnosti
vlastník inej nehnuteľnosti
výška požadovaného úveru
vlastné prostriedky
doba splatnosti
fixácia úrokovej sadzby
realitný maklér
kontakt